Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych dla Klientów i Kontrahentów

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stalko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwane inaczej „RODO”

Zakres danych:

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych dla celów realizacji:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności na potrzeby realizacji umów zakupu/sprzedaży np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, audytorskie, księgowe, prawne i informatyczne.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane przez okres pełnych 5 lat od ostatniej czynności na danych osobowych. Dane przechowywane będą przez okres pełnych 5 lat od momentu, w którym transakcje zakupu/sprzedaży zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Pouczenie o prawach:

Przetwarzamy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.

Certyfikaty

Maszyny przemysłowe, które wykorzystują specjalistyczne siłowniki hydrauliczne to zaawansowany sprzęt, a każda sytuacja związana z jego awarią wiąże się z kosztownymi przestojami. Dlatego wybór odpowiedniego dostawcy tych elementów to ogromna odpowiedzialność. Zaufaj naszemu doświadczeniu.

Skontaktuj się z nami