Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Dotycząca dokumentów sprzedaży

Podstawa prawna spełnienia obowiązku informacyjnego

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej jako RODO.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na dokumentach sprzedaży, w tym fakturach jest: Stalko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej i archiwalnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przekazywanie danych:

W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią. Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to:

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres pełnych 5 lat od daty zakończenia umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przetwarzane przez administratora danych przez okres 5 pełnych lat od momentu wystawienia dokumentu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Przysługujące prawa i uprawnienia

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe

Konsekwencją niepodania wymaganych danych może być brak możliwości zawarcia umowy i wystawienia faktury VAT.

Certyfikaty

Maszyny przemysłowe, które wykorzystują specjalistyczne siłowniki hydrauliczne to zaawansowany sprzęt, a każda sytuacja związana z jego awarią wiąże się z kosztownymi przestojami. Dlatego wybór odpowiedniego dostawcy tych elementów to ogromna odpowiedzialność. Zaufaj naszemu doświadczeniu.

Skontaktuj się z nami